http://Loyihaning%20hayotiy%20tsikllari
Alisher Navoiy
Oqara boshladi bosh-u to'kila boshladi tish,
Safar yarog'ini qilg'ilki,tushdi boshimga ishq,
Yigitligim boribon,keldi boshima qa'rilig',
Fano yo'lida bu yang'lig' emish borish-u kelish.
Подробнее ...
http://Loyihaning%20hayotiy%20tsikllari
Об истории музея
Литературный музей Алишера Навои назван в честь великого государственного деятеля и писателя Алишера Навои.
Подробнее ...
http://Loyihaning%20hayotiy%20tsikllari
Alisher Navoiy
Oqara boshladi bosh-u to'kila boshladi tish,
Safar yarog'ini qilg'ilki,tushdi boshimga ishq,
Yigitligim boribon,keldi boshima qa'rilig',
Fano yo'lida bu yang'lig' emish borish-u kelish.
Подробнее ...


О музее

Государственный литературный музей имени Алишера Навои (ул. Навои, 69) - первоначально созданный как национальная выставка в связи с 500-летием Алишера Навои в 1940 году

Oqara boshladi bosh-u to'kila boshladi tish,
Safar yarog'ini qilg'ilki,tushdi boshimga ishq,
Yigitligim boribon,keldi boshima qa'rilig',
Fano yo'lida bu yang'lig' emish borish-u kelish.